เครื่องปฏิกรณ์เคมี
การออกแบบด้านวิศวกรรม , การผลิต , การติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบทนแรงดันสูง
ออกแบบตามการใช้งานสำหรับงานวิจัยพัฒนาlabและPilot Plantsเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบแก้ว
Pilot Plant อเนกประสงค์ และ อุปกรณ์ปฏิบัติการทางเคมีความสามารถ ความเชื่อมั่น
อุปกรณ์ปฏิบัติการทางเคมีที่มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานความต้านทานต่อการกัดกร่อน
มีความทนท้านต่อสารเคมีการทำความเข้าใจ
ปฏิกิริยาทางเคมีที่อยู่ภายใต้สูญญากาศและแรงดันสูง

เครื่องปฏิกรณ์เคมี

การออกแบบด้านวิศวกรรม , การผลิต , การติดตั้ง

เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบทนแรงดันสูง

ออกแบบตามการใช้งานสำหรับงานวิจัยพัฒนาlabและPilot Plants

เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบแก้ว

Pilot Plant อเนกประสงค์ และ อุปกรณ์ปฏิบัติการทางเคมี

ความสามารถ ความเชื่อมั่น

อุปกรณ์ปฏิบัติการทางเคมีที่มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งาน

ความต้านทานต่อการกัดกร่อน

มีความทนท้านต่อสารเคมี

การทำความเข้าใจ

ปฏิกิริยาทางเคมีที่อยู่ภายใต้สูญญากาศและแรงดันสูง

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เริ่มจากเครื่องปฏิกรณ์เคมีขนาด lab scale ไปจนถึงเครื่องที่ใช้ในส่วนปฎิบัติการเคมี

ระบบเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบเอนกประสงค์

เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบแก้ว

เครื่องปฏิกรณ์เคมี ของทาง Buchi มีประสิทธิภาพการทำงานที่โดดเด่นมีความทนทานและความหลากหลายในการใช้งานเป็นประจำ ระบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี  ชุดเครื่องกรอง , ชุดผสมสารและเครื่องดักจับเขม่าควันกลิ่นจะถูกนำไปใช้สำหรับการผลิตของ cGMP API และสารเคมีใน Pilot Plant และกระบวนการผลิต Bอุปกรณ์ของ Buchi ถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุแก้วที่แข็งแรงแต่มีความยืดหยุ่นและส่วนประกอบที่ทำจากสแตนเลสเคลือบด้วยแก้ว Glass Lined Steel

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Glass Pilot Plants
อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการทางเคมี

ระบบเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบทนแรงดันสำหรับเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบแก้วและโลหะ

เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบทนแรงดัน

เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบทนแรงดันและชุดระบบกวน ถูกนำไปใช้สำหรับปฏิกิริยาทางเคมีภายใต้แรงดันเช่น hydrogenation , โพลิเมอร์และการวิจัย Catalyst – ในงานวิจัยและพัฒนาใน labและการผลิตสารเคมี ระบบเครื่องปฏิกรณ์เคมีสามารถใช้สลับเปลี่ยนทดแทนกันได้ไม่วาจะเป็นวัสดุที่เป็น แก้ว - ,เหล็กทนแรงดันสูง –  Hastelloy รวมถึงขนาดของถังที่แตกต่างกัน 
ประสิทธิภาพในการกวน (ความหนืดสูง) ที่ใช้ชุดแม่เหล็กในการกวนอย่างมีพลัง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบทนแรงดัน 

อุปกรณ์ในงานวิจัยทางเคมีแบบแก้วและเหล็ก

กำหนดแนวทาง / การนำไปใช้งาน

เครื่องปฏิกรณ์เคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการสามารถกำหนดแนวทางตามการใช้งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเคมี , สภาพแวดล้อมและการทำงาน   สภาพการใช้งาน วิศวกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราและความชำนาญในการผลิตจนถึง ป็นผู้นำสำหรับการวิจัยและพัฒนาและการผลิต

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดแนวทาง / การนำไปใช้งาน